Abdullah MURATOĞLU (BTÜ)

Ali AYTEK (GİBTÜ)

Arzu ÖZKAYA (AYBÜ)

Aynur ŞENSOY ŞORMAN (ETÜ)
Bihrat ÖNÖZ (İTÜ)
Bülent SELEK (Tarım ve Orman Bakanlığı) 
Celalettin ŞİMŞEK (DEÜ)
Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN (İÜ-Cerrahpaşa) 
Ceyhun ÖZÇELİK (MÜ)
Dilek Eren AKYÜZ (İÜ-Cerrahpaşa) 
Ebru ERİŞ (EÜ)
Gökçen BOMBAR (KÇÜ) 
Gökmen ÖZTÜRKMEN (GAÜN)
Gökmen TAYFUR (İYTE)
Hafzullah AKSOY (İTÜ)
Hakan AKSU (SAMÜ)

Halil İbrahim BURGAN (AKDÜ)
Halil KARAHAN (PAÜ) 

Hızır ÖNSOY(AREL)
Hüseyin Emrullah ÇELİK (İÜ-Cerrahpaşa)
İbrahim GÜRER (BÜ) 
İlhan AVCI (İTÜ)
Kasım YENİGÜN (KÜ)
Koray YILMAZ (ODTÜ)
Mahmut ÇETİN (ÇÜ)

Mahmut FIRAT(İÜ)

Mehmet EKMEKÇİ (HÜ)
Mehmet İshak YÜCE (GAÜN)
Mehmet ÜNSAL (KSÜ)

Muhammet Ömer DİŞ (KSÜ)
Muhterem DEMİROĞLU (HÜ) 

Musa EŞİT (ADYÜ)
Mustafa Erol KESKİN (SDÜ) 
Mustafa Tuğrul YILMAZ (ODTÜ) 

Mustafa Utku YILMAZ (KLÜ)
Necati AĞIRALİOĞLU (ABÜ)

Necati KAYAALP (DÜ)

Nermin ŞARLAK (KTÜN)

Ömer YÜKSEK (KTÜ)
Önder KOÇYİĞİT (GÜ)

Özgür ÖZDEMİR (KASKİ)

Recep ÇELİK (DÜ)
Serdar BAYARI (HÜ)
Tefaruk HAKTANIR(NNY)

Veysel GÜMÜŞ (HRÜ)

Zeynel Fuat TOPRAK (DÜ)

Zuhal AKYÜREK  (ODTÜ)