1. Ulusal Hidroloji Kongresi,

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (1979),

2.Ulusal Hidroloji Kongresi,

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (1998),

3. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2001),

4.  Ulusal Hidroloji Kongresi,

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (2004),

5. Ulusal Hidroloji Kongresi,

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü (2007),

6. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2010),

7. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2013),

8.  Ulusal Hidroloji Kongresi,

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2015),

9. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2017),

10. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

Coğrafi Bilgi Sistemleri & Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (2019).

11. Ulusal Hidroloji Kongresi,

Gaziantep Üniversitesi,

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi(2022)