Katılımcıların yoğun isteği üzerine, bildirilerde "Tam Metin" yerine "Genişletilmiş Özet"ler de kabul edilecektir. 

 

Genişletilmiş özetler en az 3 sayfa olmakla beraber içeriğinde;

  • Giriş
  • Metod/Materyal
  • Çalışma/Veriler
  • Değerlendirme
  • Sonuçlar
  • Çıktı

Kısımlarını içermelidir.